Volby 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Karel Schwarzenberg |||| oficiální stránky poslance
kalendář událostí strategie životopis z tisku fotogalerie odkazy kontakty
19. 6. 2006

Registrované partnerství

Np
ište mi...
Pane senátore, hlasoval jste pro registrované partnerství a proč?19. 6. 2006

Vážený pane Sladký,

zákon o registrovaném partnerství jsem podpořil, a to z následujících důvodů:

V roce 1990 byl novelou trestního zákona č. 175/1990 zrušen § 244, který zařazoval  pohlavní styk s osobou téhož pohlaví k trestným činům. Tímto rozhodnutím se změnil pohled zákonodárců na projevy homosexuality, tedy se změnila situace homosexuálů v naší zemi.

Dle mého názoru jest důležitým, a tomu návrh zákona vyhovuje, že není registrované partnerství na stejné úrovni jako jako manželství. Smyslem návrhu o registovaném partnerství je vyřešit právní otázky, plynoucí z těchto vztahů. Nejsem toho názoru, že různé obezličky, jak řešit např. problematiku dědictví využitím jiných zákonů, jsou právně čisté a správné. Když je homosexualita povolena, je správné vytvořit normy, které této skutečnosti odpovídají.

Z těchto důvodů, byť je mi tento sklon naprosto cizí, jsem s předloženou normou souhlasil .
Vím, že mi to bude spousta lidí vytýkati, nicméně má zkušenost je tato: je mnohem vhodnější schválit normu, která tyto vztahy upravuje po všech stránkách než díky chybějícímu zákonu řešit v budoucnosti mnohem složitější právní důsledky. Jsem hluboce přesvědčen, že naše zákonodárství, ale i  moc výkonná,  by měly jednoznačně směřovat k podpoře rodiny jako základní a přirozené buňky společnosti. Nicméně zhruba 5% našeho obyvatelstva je odlišného zaměření a bylo by nesmyslné zavírat před touto skutečností oči.

Zamítnutím předložené normy a neřešením existujícího problému, by se pouze připomohlo situaci, která by se vyostřila a mohla by způsobit nešťastná a radikální řešení.

S úctou

Karel Schwarzenberg

Konec

Mám svůj názor, zajímá mě váš

© 2004–2023 Karel Schwarzenberg oficiální stránky poslance Kandidatura na Prezidenta ČR 2013